Blue Flower

RespijtZorg

Hoe vaak kunt u de zorg overdragen?

Incidenteel

Structureel

(Bijvoorbeeld: tijdens een vakantie)

(Bijvoorbeeld: per week/maandelijks een dagdeel/weekend)

Langdurend of kortdurend

Zeker wanneer iemand langdurend mantelzorger is en structureel de zorg voor iemand heeft is het aan te bevelen om een bepaalde zorgperiode de mantelzorger te ontlasten.

Wie neemt de zorg over?

Aan mensen uit eigen omgeving, bv: familie, vrienden, buren, vrijwilligers, beroepskrachten, Vrijwilligers die de zorg overnemen kunnen mensen zijn van de Vrijwillige Thuishulp, Vriendendienst, Georganiseerde Burenhulp, Buddyzorg en andere vrijwilligersorganisaties. Als de zorg door beroepskrachten wordt overgenomen, heeft u een indicatie nodig.

Respijtzorg buitenshuis

Bij respijtzorg buitenshuis, heeft u als mantelzorger thuis even tijd voor uzelf of om weg te gaan. Degene voor wie u zorgt gaat ergens naar toe. Dit kunnen voorzieningen zijn waar beroepskrachten, vrijwilligers of beroepskrachten en vrijwilligers samen werken.

Voorbeelden:

een zorghotel, een zorgboerderij , een logeerhuis, een gastgezin

Ook organisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, GGZ kunnen bestaande voorzieningen aanbieden zoals:

•     Dagopvang

•     Tijdelijke opname in een verpleeg- of verzorgingshuis

•     Dag- of nachtopvang in een zorgcentrum

•     Deelname aan een ontmoetingscentrum voor mensen met dementie

Het is soms mogelijk om intensieve zorg te geven.

Respijtzorg thuis

De zorg wordt thuis overgenomen, zodat u van huis kunt gaan terwijl de zorgbehoevende in de vertrouwde omgeving kan blijven. Deze zorg thuis is vooral geschikt als degene voor wie u zorgt graag in de eigen

vertrouwde omgeving blijft of als vervoer problemen oplevert.

Als de zorg niet door een vrijwilliger kan worden verleend, dan komt een beroepskracht in aanmerking.

Voorbeelden:

Thuis kan de zorg bestaan uit:

Toezicht houden op iemand met dementie, waken bij iemand in de laatste levensfase

Dit kan door:

  • een vrijwillige thuishulp
  • een oppas- of bezoekservice
  • vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg
  • professionele hulpverleners

Wilt u op vakantie? Dan kunt u Handen-in-huis inzetten om thuis de zorg volwaardig over te laten nemen.

Vakanties en arrangementen

Er zijn verschillende mogelijkheden:

•     U gaat zelf op vakantie of naar een arrangement

•     Of degene voor wie u zorgt gaat op vakantie

•     u gaat samen met degene voor wie u zorgt op vakantie

Lees meer over de mogelijkheden

Financieringsmogelijkheden

De kosten voor respijtzorg zijn per voorziening erg verschillend. En staan deels al bij de respijtvoorzieningen op de website vermeld. Informeer bij de voorziening die u op het oog heeft. U kunt de volgende mogelijkheden tegen komen:

•     Geen kosten

Voor sommige voorzieningen betaalt u geen geld. Dat kan zijn omdat vrijwilligers gratis de zorg bieden of omdat er een speciale regeling bestaat (b.v. via een fonds, via de gemeente).

•     (Gedeeltelijke) vergoeding door uw zorgverzekeraar

Sommige verzekeraars vergoeden voorzieningen geheel of gedeeltelijk. Zowel uit de basisverzekering als vanuit de aanvullende verzekering. Zo wordt soms bij zorghotels een deel door de verzekeraar betaald en moet u zelf ook een deel betalen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Bekijk het vergelijkingsoverzicht vergoedingen vervangende mantelzorg (via mezzo.nl)

•     (Gedeeltelijke) vergoeding via een indicatie voor de AWBZ

AWBZ

Heeft degene voor wie u zorgt een indicatie   voor meer dan 3 maanden? Dan kan deze persoon een indicatie aanvragen voor respijtzorg.

Levert de organisatie waarvan u de hulp wilt inroepen ook AWBZ-zorg dan kan dat (gedeeltelijk) vergoed worden. Bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie, een verzorgings- of verpleeghuis, dagopvang of een logeerboerderij

Levert de organisatie geen AWBZ-zorg en heeft u een persoonsgebonden budget (pgb) dan kunt u met een pgb de respijtzorg betalen. U kunt een aanvraag indienen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Meestal is er voor de geleverde zorg een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan hangt af van het belastbaar inkomen van degene die zorg ontvangt en de eventuele partner.

Als partner wordt een partner of echtgenoot gezien. Maar ook een broer, zus, tante, oom, neef of nicht met wie de zorgvrager een huishouden heeft. De eigen bijdrage wordt bepaald door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten(CAK-BZ).

Wijzigingen

Per 1 januari 2011 is de aanspraak voor logeren of kortdurend verblijf veranderd. Deze nieuwe regels zijn van toepassing op nieuwe indicaties en her indicaties. Kortdurend verblijf is alleen mogelijk voor mensen met een gedragsproblemen, beperking of aandoening die voor hun zorg permanent toezicht nodig hebben, met actieve observatie op regelmatige en onregelmatige momenten.

Voor eigen rekening

Respijtvoorzieningen worden lang niet altijd vergoed. U moet dan de kosten voor eigen rekening

nemen. Vakanties zelf komen meestal voor eigen rekening.

Let op:

Wij adviseren u altijd om te wachten op het schriftelijke besluit van het CIZ voor een indicatie voordat de zorgvrager gebruik gaat maken van een respijtvoorziening. Uit ervaring is gebleken dat in sommige gevallen de aanvraag door het ClZ wordt afgewezen en u in dat geval de kosten voor de respijtvoorziening zelf moet betalen.

Internet:

Verdere info:

Bekijk het vergelijkingsoverzicht vergoedingen vervangende mantelzorg

https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/mantelzorg.aspx

CIZ indicatie aanvragen/AWBZ

Ik ga met vakantie. Kan ik dan extra zorg krijgen?

Nee, als u met vakantie gaat is dat in principe geen reden om een indicatie voor meer zorg te krijgen.

In een aantal gevallen is het echter wel mogelijk om een indicatie te krijgen. Bijvoorbeeld als door uw vakantie de mantelzorg wegvalt, omdat de mantelzorger niet meegaat op vakantie. Of als uw mantelzorger zelf op vakantie gaat en u daarom een tijdelijke logeeropvang zoekt.

Mocht u meer informatie wensen Neem dan contact met ons op:

Mirannho Zorg.

T.a.v. M.A. Hoogvliets

 

Tegelenpad 21A

1324 DP Almere

Tel:036-5372200

Mobiel: 0654647797

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Website: www.mirannho.com