Blue Flower

  • In onderstaand schema ziet u wie binnen welke wet welke soort van zorg, de zogenoemde ‘zorgfunctie’, met een pgb kan inkopen.
  • Daaronder vindt u een beschrijving van alle soorten van zorg.
   Welke zorg

  • Wmo: volwassenen: niet in Wlz
  • Wlz: kinderen en volwassenen die 7 x 24 uur toezicht en of zorg in de nabijheid nodig hebben
  • Zvw: verpleging voor kinderen en volwassenen; verzorging voor volwassenen
  • **Vervoer(hulpmiddelen) en woningaanpassing met een pgb worden in 2016 voor iedereen verstrekt vanuit de Wmo

Bron: Per Saldo